Norwegian Forestcats since 2001 in Norway

 
Magic the Gathering Litter Born 08.12.2015
after:

Mother: (N)Fodnaheia's Indriya
NFO n 09 24 - Brown Spotted with White
GSDIV: testet free / HCM will be tested in 2016
Father: CH Manu Chao Forest Myths*NL
NFO d 03 - Red with White
GSDIV: testet free / HCM-testet:  negative
Pedigree / Stamtavle
Name: Sex: EMS Code: Owners: Info:
NO*NeverWoods Karn Liberated Male NFO n 09 24 Kim Andre Haugstad SOLD
NO*NeverWoods Jace Beleren Male NFO n 09 24 Ann Karin Smith SOLD
NO*NeverWoods Garruk Wildspeaker Male NFO n 03 24   Stays
Pictures / Bilder (Click/klikk)
Newborn/Nyfødt: 1 week / Uke: 2 weeks / Uker 3 weeks /Uker 4 weeks /Uker
5 weeks /Uker 6 weeks /Uker 7 weeks/ Uker 8 weeks/ Uker 9 weeks/ Uker
10 weeks/ Uker 11 weeks / Uker 12 weeks / Uker    

 

The Magic litter: This litter is named after Magic the Gathering characters. We just love this card game and also there are so many cool and special names where we also feel they apply to our breed as fierce and magical. Therefore we will probably have several Magic the Gathering litters in the future. Hope you guys like the names, we really feel that the kittens has been named after characters that suits them.

-------------------------------------------------------------------------------

Magic kullet: Kullet er kalt opp etter Magic the Gathering karakterer. Vi bare elsker dette kort spillet, og det er så mange kule og spesielle navn der som vi føler gjelder for vår rase som hard og magisk. Derfor vil vi sannsynligvis ha flere Magic the Gathering kull i fremtiden. Håper dere liker navnene, vi føler virkelig at kattungene har blitt kalt opp etter karakterene som passer dem.

Picture/ Bilde: The Story / Historien:

Karn was a golem created as a probe by Urza and Barrin to enable their time traveling experiments. His form was chosen because Urza's studies had shown that only silver could pass through temporal energies unharmed. In an effort to make the golem fully sentient, Urza included Xantcha's heartstone as part of his construction, allowing him to develop a personality which would grow and evolve and make decisions on his own should the need call for it.

-----------------------------------------------------------
Karn var en golem opprettet som en sonde av Urza og Barrin for å gjennomføre sine tidsreise eksperimenter. Hans form ble valgt fordi Urzas studier hadde vist at bare sølv kunne passere gjennom tids-kreftene uskadd. I et forsøk på å gjøre golem fullt sansende, inkluderte Urza Xantcha sin hjertestein som en del av dens konstruksjon, slik at Karn kunne utvikle en personlighet som ville vokse og utvikle seg og ta avgjørelser på egen hånd hvis det skulle bli nødvendig.
Jace Beleren is a human planeswalker who is incredibly intelligent and adept with blue magic, capable of such talents as clairvoyance and illusion. His specialty, though, is in the art of inborn telepathy which makes him unique within the multiverse. He has a reserved and decadent nature and a troubled conscience for the poor decisions he has made in the past.
-----------------------------------------------------------
Jace Beleren er en Planeswalker som er utrolig intelligent og flink med blå magi, i stand til slike talenter som klarsynthet og illusjoner. Hans spesialitet er å bruke sin medfødte telepati som gjør ham unik innenfor multi-universet. Han har en reservert og dekadent natur og dårlig samvittighet for de dårlige beslutninger han har gjort i fortiden.

Garruk Wildspeaker is a planeswalker, with warrior-druid abilities. His philosophy is to live naturally, being one with nature, aspiring to become a predator. He is gruff and impatient, uncomfortable in conversation or "civilized settings", and prefers the wilds.

After defeating particularly difficult prey, Garruk sometimes "connects" them to himself, gaining their strength.
-----------------------------------------------------------

Garruk Wildspeaker er en Planeswalker, med kriger-druide evner. Hans filosofi er å leve naturlig, å være ett med naturen, og håper å bli en predator. Han er barsk og utålmodig, ukomfortabel i samtaler eller "siviliserte omgivelser", og foretrekker villmarka.

Etter å ha beseiret spesielt vanskelig byttedyr, så tar Garruk noen ganger "kobler" dem til seg selv, for å få deres styrke.

All text and all photos © 2016, Linn Sletvold

No text or any pictures may be used without written permission.

used without written permission.